OPIS NASELJA
Vrstna pozidava Primskovo, ki ga je projektiral Arhes d.o.o., bo nudila nadstandardno kakovost bivalnega okolja. Vzdolžna razporeditev dveh nizov objektov ob novo vzpostavljeni komunikaciji zagotavlja zaključeno stanovanjsko naselje s poudarkom na kakovostni zunanji ureditvi. Na cestišču je poskrbljeno za umirjanje prometa in javno razsvetljavo, kar omogoča brezskrbno in varno gibanje znotraj naselja. Urejene zelenice, tlakovane površine funkcionalnih zemljišč ter igrive ograje in portali med njimi, ustvarjajo enotno oblikovano naselje. Naselje sestavlja 14 objektov treh različnih tipov. Pripadajoče parcele objektov so velike od 238 m² do 613 m² in so med seboj ločene z žičnato oziroma barvano masivno ograjo. Hiše imajo urejene asfaltirane dovoze s tlakovanimi dvorišči in zelenico, vrtni del v delu zunanje terase je tlakovan. Kakovostna gradnja s funkcionalno razporeditvijo bivalnih prostorov ob posameznih objektih ponuja eno ali dve pokriti parkirišči in zunanje parkiranje na dvorišču. Enovitost naselja vzpostavlja tudi zunanji izgled objektov z delno lesenimi fasadami.

PREDSTAVITEV OBJEKTOV
Trije različni tipi objektov z zagotavljanjem maksimalne izrabe površin potencialnim kupcem ponujajo pestro izbiro 14 bivalnih enot:

- dve samostojni enoti tipa A na večjih parcelah imata na skupni površini 160.44 m² v pritličju urejene bivalne in servisne prostore, v mansardi so predvideni spalni prostori.

- šest manjših dvojčkov tipa B v neto izmeri 120.24 m² ima v pritličju urejene bivalne in servisne prostore, ki so z odprtim stopniščem povezani s spalnimi prostori v nadstropju.

- šest večjih podkletenih dvojčkov tipa C, v velikosti 155.44 m², ima poleg kleti bivalna pritličja in spalna nadstropja s sanitarijami.

Seznam objektov po tipih in kvadraturi:
  tip enot neto površina enote  
  enota A 2 160.44 m2  
  enota B 6 120.24 m2  
  enota C 6 155.44 m2  

KONSTRUKCIJA OBJEKTA IN OBDELAVE
Temelji objektov so armiranobetonski, nosilne stene so zidane iz opečnih blokov, predelne stene so mavčnokartonske. Medetažne plošče so armiranobetonske, ostrešje je leseno. Dvokapne strehe so krite s cementno kritino. Zunanje stene so obložene s toplotno izolacijo in zaključnim fasadnim slojem, deloma kot leseno fasado. Notranje stene in stropovi so strojno ometani, v sanitarijah so stene obložene s keramičnimi ploščicami. Kot notranji finalni tlak je predviden klasični hrastov parket oziroma keramične ploščice v kleteh in sanitarijah. Okna so bele barve v PVC izvedbi. Vhodna vrata so masivna lesena, lakirana v barvi fasade. Prezračevanje sanitarnih prostorov je naravno preko oken in prisilno z ventilatorji. V kuhinjah je izvedena predpriprava odvoda za priključitev kuhinjske nape. Objekti so opremljeni z domofoni.

FAZE GRADNJE
1. Investitor bo objekte praviloma prodajal v 3. podaljšani gradbeni fazi, kar predstavlja naslednja izvedena dela:

- objekti so dograjeni skladno s projekti, pokriti s cementno strešno kritino, vgrajena so PVC okna z roletami in zunanje police ter vhodna vrata, s fasado s toploizolativnimi ploščami, brez notranjih predelnih sten, ometov, tlakov, brez instalacij in ostalih potrebnih obrtniških del.

- zunanjost in okolica je urejena, z ograjami, pohodne in vozne površine so tlakovane in asfaltirane, zelenice pa so grobo urejene in pripravljene za posaditev in zatravitev.

- objekti so komunalno popolnoma opremljeni z asfatirano dovozno cesto, kanalizacijo in vodovodom, elektro in plinskimi priključki, telefonskim in kabelskim omrežjem ter javno razsvetljavo.

2. Za kupce, ki bodo tako želeli, bo investitor izvedel ali organiziral izvedbo tudi vseh ostalih obrtniških in instalacijskih del, za kar bosta kupec in prodajalec sklenila posebno pogodbo.

 
 
 

 
 
 
predstavitev projekta    objekti    povpraševanje    financiranje    novosti    kontakt

Spletna stran je zgolj informativna in investitorja v ničemer ne zavezuje. Spremebe so možne brez predhodnega opozorila !
IC Dom, d.o.o. Copyright 2005