Trženje: IC Dom,
Nepremičnine in inženiring, d.o.o.

Nazorjeva 1, 4000 Kranj
tel.: +(04) 28 12 626
e-mail: info@icdom.si
Investitor: Gradbinec GIP, d.o.o.
4000 Kranj, Nazorjeva 1, Slovenija
TR NLB: 02068-0089566439
davčna številka: 70855366


Spletna stran je zgolj informativna in investitorja in prodajalca v ničemer ne zavezuje. Spremembe so možne brez predhodnega opozorila. IC Dom, d.o.o. Copyright 2003, www.icdom.si