Posebna ponudba Abanke
Kupci stanovanj na Drulovki lahko pridobijo pri Abanki ugodne kredite po posebni ponudbi z 0,25 odstotne točke nižjo obrestno mero, kot velja v redni ponudbi. Z veseljem vam bomo posredovali dodatne informacije. Pokličite v Glavno podružnico Kranj na telefone (04) 28-10-712, (04) 28-10-711 ali (04) 59-63-522.

Stanovanjski krediti v Gorenjski banki d.d., Kranj
V Gorenjski banki je možno najeti stanovanjski kredit po ugodnih pogojih. Višina kredita je odvisna od bonitete kreditojemalca oz. njegove odplačilne sposobnosti (od višine plače ali pokojnine). Banka odobrava kredite tudi občanom, ki niso komitenti banke. Najdaljša odplačilna doba kreditov je 20 let in je odvisna od vrste zavarovanja. Kredit je možno zavarovati pri zavarovalnici, s poroki ali z zastavo nepremičnin. Banka nudi možnost kreditiranja tudi varčevalcem v Nacionalni stanovanjski varčevalni shemi. Kredit lahko najamejo varčevalci, ki so sklenili varčevalno pogodbo za petletno varčevanje in so od Stanovanjskega sklada že prejeli najmanj dve premiji. Informativni izračuni so na voljo na predstavitvenih straneh Gorenjske banke: http://www.gbkr.si

Rešite svoj stanovanjski problem z banko Koper
V Banki Koper d.d. smo se odločili, da svojim komitentom, ki varčujejo v okviru Nacionalne stanovanjske varčevalne sheme omogočimo predčasni najem ugodnega stanovanjskega kredita. Obrestna mera za predhodno najeti kredit je do zaključka varčevanja enaka najnižji obrestni meri za stanovanjske kredite Banke Koper, potem pa se zniža na obrestno mero, kot je dogovorjena z varčevalno pogodbo. Doba odplačevanja lahko znaša več kot dvakratno dobo varčevanja, znesek kredita pa je odvisen od Vašega mesečnega zneska varčevanja.

Prav tako lahko fizične osebe, zasebniki in pravne osebe najamejo stanovanjski kredit z odplačilno dobo do 20 let z najnižjim nadomestilom za posamezno vrsto kredita, skladno z veljavno tarifo Banke Koper ter po ugodni obrestni meri za stanovanjske kredite.

Ko se odločate za bančnega partnerja, se seznanite z našimi finančnimi rešitvami.

Za dodatne informacije smo vam na razpolago v Poslovni enoti Kranj, od ponedeljka do petka od 8-16 ure ali po telefonu: 04/2016900. Informativni izračuni so vam na voljo na spletni strani: http://www.banka-koper.si

Ugodna kreditna ponudba v HYPO-ALPE-ADRIA-BANK d.d.
tretjino stroškov kredita vam do konca leta podarimo

V HYPO-ALPE-ADRIA BANK d.d. vam tretjino stroškov odobritve kredita do konca leta podarimo. Ker smo prilagodljivi, sta višina in rok odplačevanja prilagojena vašim željam, potrebam in zmožnostim, realna obrestna mera pa je odvisna od dobe vračanja kredita. Kredit lahko odplačujete tudi do 20 let.

Za informacije vas prosimo, da pokličete v poslovno enoto Kranj na tel št. 04/20 10 885 ali pa si naredite informativni izračun na internet strani: www.hypo-alpe-adria.si.

Do stanovanja s krediti SKB banke
Z ugodnim tolarskim kreditom SKB banke vam lahko omogočimo nakup celotne nepremičnine, če pa postanete naša stranka, lahko izberete tudi ta hip najcenejši kredit z valutno klavzulo v evrih. Oglejte si primerjalni izračun in naredite informativne izračune. Prepričali se boste, da so obrestne mere pri obeh vrstah kredita med najugodnejšimi. Obe poslovalnici SKB banke v Kranju vas vabita, da ju obiščete. Za tiste, ki še niste naša stranka in bi zaradi ugodnosti pri obrestnih merah to želeli postati, smo poenostavili tudi postopek prenosa osebnega računa v SKB banko, ob prenosu pa vam nudimo posebne ugodnosti.

Povezave : Nova Ljubljanska banka, d.d.
SKB banka, d.d.
Banka Koper

Spletna stran je zgolj informativna in investitorja in prodajalca v ničemer ne zavezuje. Spremembe so možne brez predhodnega opozorila. IC Dom, d.o.o. Copyright 2003, www.icdom.si