tlorisi etaž    galerija slik    tehnični opis

Pri snovanju naselja DRULOVKA je bil poudarek na kakovostni zunanji ureditvi naselja. Naselje bo parkovno urejeno z zelenimi površinami ter tlakovanimi urgentnimi in povezovalnimi potmi ter ploščadmi. Med javnimi površinami bodo v okviru funkcionalnega zemljišča urejeni prostorni atriji nekaterih pritličnih stanovanj.

Predviden je zelen motiv, ki bo označeval osrednji prostor - trg ter bogata ozelenitev. Poti in steze bodo osvetljene z javno razsvetljavo.

Znotraj naselja ne bo prometa z vozili, ker bo parkirna ploščad urejena pred objektoma in v kletni etaži. Parkiranje vozil za stanovalce je predvideno v kletni etaži, od koder bodo imeli dostop do stanovanj. V parkirni etaži bo imelo vsako stanovanje svoje parkirno mesto, poleg tega bodo na voljo zunanja parkirna mesta. Dostop v kletno parkirno etažo bo možen z uporabo elektromagnetne kartice, ki bo odpirala in zapirala avtomatizirana vhodna vrata.

STANOVANJSKE ENOTE
Stanovanja so zasnovana v tlorisih, ki omogočajo maksimalno izrabo površin, organizacijsko pa omogočajo visoko kakovost udobnega bivanja. Organizacija stanovanj je pri večjih stanovanjskih enotah zasnovana tako, da tvori funkcijske sklope - dnevnobivalni del kot hrupni del in spalni del kot mirni del.

V okviru bivalnega dela je v večini primerov v organizaciji večjih stanovanj doseženo integralno združevanje prostorov, kar omogoča združevanje funkcij in ponuja visoko kakovost bivanja in uporabe prostorov. Stanovanja imajo v okviru bivalnega dela balkone oziroma pritlične terase in atrije.

OPREMA STANOVANJ
V kopalnicah je predvidena vsa sanitarna oprema.

V stanovanjskih enotah so predvideni kombinirani zidni plinski kotli na zemeljski plin. Namenjeni so radiatorskemu ogrevanju in pripravi tople sanitarne vode, omogočajo tudi individualno nastavitev temperature v stanovanju.

Vsaka stanovanjska enota ima svoj lastni plinski, vodovodni in električni priključek z ustreznimi merilnimi napravami, ki omogočajo neposredno merjenje porabe za vsako stanovanje posebej.

KONSTRUKCIJA ZGRADBE
Obe zgradbi bosta zidanega tipa. Stene, tako zunanje kot notranje ter stene med stanovanji, bodo iz opečnega modularnega bloka ter ojačane z armiranobetonskimi vertikalnimi vezmi. Medetažne plošče bodo armirano-betonske.

Ločilne stene med stanovanji bodo debeline 20 cm, končno obdelane in prepleskane z bio barvo. Notranje stene v stanovanju bodo debeline 9 cm, ometane in fino obdelane ter barvane z bio barvo.


Spletna stran je zgolj informativna in investitorja in prodajalca v ničemer ne zavezuje. Spremembe so možne brez predhodnega opozorila. IC Dom, d.o.o. Copyright 2003, www.icdom.si